Love, Margot » (27/11) New York Rangers vs Ottawa Senators, New York